Lantbrukstjänster

Vi utför en rad olika lantbrukstjänster så som bl.a. betesputsning, plöjning och omsådd av bete eller vall, pressning av höbalar och rundbalar samt gödsling av vall. 

Eftersom att vi har mer att göra under vissa perioder av året så tänk på att vara ute i god tid när du planerar skörd av hö eller omsådd av bete och vall. 

Är du intresserad av att ta hjälp av oss så hör av dig till Fredrik på

070-36 244 90 eller info@mollekulla.se